Strategisk kommunikasjonsrådgiving

MediaCom tilbyr strategisk kommunikasjonsrådgiving for et bredt spekter av kunder med utfordringer innen markedsføring, merkevarebygging, kunderelasjoner, integrerte kommunikasjonskampanjer og effektiv mediebruk.

MediaComs rådgivere har lang og bred erfaring med å bistå kunder med utforming av kommunikasjon og effektive medieinvesteringer som skaper forretningsresultater. Med basis i analyser, erfaringsbaser og tilgang på den nyeste teknologien, er vi en verdsatt partner som bringer kunnskap og erfaring inn i viktige kunderelasjoner.

Effektiv kommunikasjon er essensielt for å bygge merkevarer, utvikle og opprettholde kunderelasjoner og å optimalisere medieinvesteringer. Samtidig har dagens komplekse medielandskap gjort denne oppgaven mer krevende enn noen gang. I en tid hvor de tradisjonelle kommunikasjonskanalene utfordres, og nye digitale muligheter vokser frem i takt med endret kjøpsatferd hos forbrukerne, er det kritisk for annonsørene å ha en ambisiøs partner og rådgiver som kjenner til mulighetene og vet å utnytte hele potensialet.

Som et av Norges største og mest kompetente rådgivingsmiljøer bidrar MediaComs rådgivere med praktiske råd og en vellykket og gjennomført implementering av disse.

Målsettinger og budsjettering

I MediaCom har vi et solid grunnlag for å bistå våre kunder i å sette realistiske markedsførings- og kommunikasjonsmål som skaper forretningsresultater. Hva slags investeringsnivåer kan bidra til å nå disse målene og hva slags avkastning, ROI, kan kunden forvente – på kort og lang sikt?

Målgrupper og målgruppeinnsikt

En forståelse av hvilke målgrupper som er mest verdifulle, og hvor mange av dem må vi endre atferden til for å nå målsettingene, er et sentralt grunnlag for effektive strategier og planer. For noen kunder er penetrasjon og «top of mind» sentralt, for andre er utvikling av kundebase og engasjement viktigere. En rådgiver i MediaCom forstår og respekterer hva som er viktig og riktig for den enkelte annonsør.

Like viktig er det å forstå hva som kan endre forbrukernes atferd mest effektivt. Forbrukernes kjøpsatferd og mediebruk er i stadig endring, og i MediaCom er vi alltid oppdatert på den nyeste innsikten – og hvordan vi kan bruke denne kunnskapen til å utvikle en effektiv kommunikasjonsstrategi.

Fra merkevarebygging til klikkoptimalisering

MediaComs rådgivere har et helhetlig perspektiv på kommunikasjon, og forstår at det ikke handler om å velge mellom kortsiktige eller langsiktige resultater, mellom profil eller promotion eller mellom merkevarebygging eller klikk. Det er i det store bildet våre annonsører skaper de beste resultatene – på kort og lang sikt. Erfaringsbaser med salgsmodellering, attribusjonsanalyser, merkevaremålinger, kampanjetester og trackinger sikrer et godt kunnskapsgrunnlag. I kombinasjon med verdifull, praktisk erfaring og en god kundedialog skaper vi resultater som merkes.

Fra kanalegenskaper til økosystemer

Med et mediemarked i kraftig endring, er det i mindre grad enn før slik at hver enkelt mediekanal kan vurderes for seg. TV har fremdeles noen unike egenskaper, men med SMART TV, strømmetjenester og mobil som hovedkanaler for stadig flere forbrukergrupper, må disse egenskapene fortløpende evalueres med tanke på hvorvidt de alene vil skape gode nok resultater for annonsørene.

Enda viktigere er det at stadig flere av kanalene kan planlegges og brukes i samspill for å skape mer effektiv kommunikasjon mot ulike målgrupper. Hva skjer med søk etter et merke når merket vises på TV? Hva signaliserer en forbruker som ser hele reklamevideoen på YouTube, eller en som besøker annonsørens hjemmeside? Hvordan skal annonsøren kommunisere med dem neste gang? Hva med dem som ikke åpner nyhetsbrevet vårt? Skal vi sende dem et nytt med en annen tittel, eller heller henvende oss til dem på Facebook?

I MediaCom kaller vi det Systems Planning, og bak dette litt tørre navnet ligger det en lang erfaring og verdifull kunnskap rundt smarte løsninger for hvordan kundene våre skal få best effekt av sine kommunikasjonsinvesteringer.
Her kan du se en forklaring på Systems Planning i Mediacom

Innhold som virker

Sist, men ikke minst, samme hvor gode målsettinger, innsikt, strategier og effektive systemer vi utvikler, er disse lite verdt hvis vi ikke i tillegg har en god forståelse av hvordan ulikt innhold skaper ulike resultater. I MediaCom har vi lang erfaring med å evaluere reklamens utforming og budskap i samspill med medieinvesteringene, og vi har tatt med oss denne kunnskapen inn i en ny tid der innhold og spredning går hånd i hånd. Dette gir oss et fortrinn i å bistå med avgjørelser rundt hva slags kommunikasjon som vil fungere best i ulike flater, enten vi snakker om hva slags innhold og format som gir effekt tidlig i kjøpsreisen kontra ved kjøpsøyeblikket, eller hvorfor den samme filmen ikke skal vises på TV som på Facebook.

Vil du vite mer, ta kontakt!

Sten Bråthen
930 63 754
sten.brathen@mediacom.no