Sosiale medier – et univers av muligheter

Det flyttes stadig flere annonsekroner over i sosiale kanaler, et økosystem av stadig økende kompleksitet. Med en av markedets største databaser for innsikt, og et team av dedikerte distribusjons- og innholdseksperter, tilbyr MediaCom rådgivning og veiledning i sosiale medier.

Det er lett å tenke på Facebook når vi snakker om sosiale medier, fordi Facebook den største og mest dominerende kanalen. Men den er oftest en del av en mediemiks hvor kanalene skal spille hverandre gode. I dette perspektivet må Facebook vurderes opp mot andre kanaler som kan gjøre samme jobb. Hvilke kanaler leverer best mot forretningsmålene? Hvilke roller skal de ha i mediemiksen? Hva slags innhold krever de for å løse oppgaven?

Dersom vi isolerer en sosial kanal for seg selv, står vi i fare for å sub-optimalisere kanalens andel og bruk. I MediaCom tror vi på å planlegge og bruke sosiale medier som helhet, og som en del av et totalbilde. På denne måten utnytter vi sosiale mediers unike egenskaper, ved å skape og tilpasse merkevarehistorien til hver enkelt kanal, samtidig som vi sikrer at uttakene i sosiale medier bidrar til å løfte kampanjen som helhet.

Mens Facebook dominerer med nesten tre millioner daglige brukere, er Instagram for mange en større kilde til inspirasjon. SnapChat har seilet opp som viktigste kanal for store målgrupper. LinkedIn og Twitter har rundt 1,2 millioner brukere hver, og Pinterest, hvor 76 prosent av brukerne oppgir at de lagrer bilder med hensikt om å kjøpe produktet ved senere anledning, kommer snart med egen annonseringsløsning. Tett samarbeid med mediekanalene og et internasjonalt fagmiljø sørger for at vi hele tiden er oppdatert på den siste utviklingen i markedet.

The tools of the trade

Morgendagens team trenger førsteklasses verktøy. Vi utvikler og tar i bruk stadig flere verktøy for å sikre at vi har best forutsetninger for å gjøre jobben, enten det gjelder sosial innsikt, dashboard for rask og effektiv rapportering, smarte publiseringsverktøy for optimalisert innhold, eller systemer for effektivt community management. Med en variert kundemasse med ulike behov på tvers av markeder har vi også god erfaring med å jobbe i kundenes egne publiseringsverktøy og posteplaner.

Måling, optimalisering og transparens

En av de viktigste jobbene vi gjør er å hjelpe kundene våre med å sette riktige mål og KPI-er for jobben de gjør i sosiale medier. Det sørger for at vi hele tiden jobber i den retningen kunden ønsker, og at vi optimaliserer og annonserer i henhold til disse. Dette gjelder både for distribusjon og innhold. Hva slags innhold trenger vi for å øke kjennskap til et nytt produkt? Hvor lang skal videoen være? På hvilken plassering? Med hvilket budsjett? Dette er spørsmål som kan være med på å avgjøre om en kampanje går dårlig, om den går bra i sosiale medier isolert sett, eller om den faktisk gjør jobben den skal inn mot de overordnede forretningsmålene. Dette er også spørsmål som vi gir svar på – hver eneste dag.

I MediaCom er vi også opptatt av at kunden hele tiden vet hva de betaler for. Tydelig prising av både sprednings- og innholdsarbeid er derfor viktig for oss.

CBO – Campaign Budget Optimization

Hva er egentlig CBO? “Gi algoritmene rom til å jobbe” sier Christian, fagansvarlig for sosiale medier i MediaCom.
Her kan du se en kort forklaring:

Optimalisering i sosiale medier

Hvordan bygge varige kundeforhold i sosiale medier?

Her er svarene og veiene til målet mange. Det som er helt sikkert, er at en tydelig strategi for community management bør være en sentral del av dette svaret. Sosiale medier gir unike muligheter til å interagere med kundemassen på en effektiv måte som øker lojaliteten. Misfornøyde kunder kan snus til fornøyde kunder, og fornøyde kunder kan gjøres til ambassadører – dersom de opplever at de blir tatt på alvor og får gode svar. MediaCom hjelper gjerne til med å sette opp gode løsninger for community management, enten det er ved gi råd om hvordan man best jobber med det, eller ved å svare på kommentarene som kommer til våre kunders sosiale kontoer.

Influencer marketing

MediaCom har bred erfaring når det kommer til å jobbe med influencere. Vi har satt opp influencer-samarbeid for mange av våre kunder i ulike kanaler – alt fra mindre aktiviteter til ambassadørskap som kan strekke seg over et år. De siste årene har vi også opparbeidet oss betydelig erfaring innen arbeid med mikroinfluencere, og har et tett samarbeid med ulike tilbydere innenfor dette segmentet.

Analyse og evaluering

Til slutt kommer den kanskje viktigste jobben. Hvordan kan vi forbedre oss til neste kampanjepuls? Hva leverte godt? Hva bør vi kutte? Hva ville skjedd om vi hadde gjort en større eller mindre investering? En god og ærlig evaluering sørger for at vi hele tiden forbedrer oss og beveger oss i riktig retning. Ved å dele disse erfaringene med kundene våre, og ved å jobbe målrettet med dem over tid, jobber vi også kontinuerlig for å ta våre kunders aktiviteter i sosiale medier til neste nivå.

 

Vil du vite mer, ta gjerne kontakt!

Christian Olsen-Ruud
E-post: christian.olsen-ruud@mediacom.no
Tlf: 984 89 638