Print og utendørs

MediaCom har mediespesialister med lang erfaring og kompetanse på print og utendørskanalen. Dyktige og engasjerte rådgivere følger med på utviklingen på målgruppenes medieadferd og nye mediemuligheter som dukker opp.

Et lesende folkeslag

Nordmenn har historisk er et av verdens mest «lesende» folk og lokalavisen har vært en sterk bidragsyter til utviklingen av demokratiet i vårt langstrakte land. Vi leser fortsatt mye og har en stor appetitt på nyheter, men stadig flere velger å få den daglige nyhetsoppdateringen på andre flater enn på papir.

Men svært mange av oss liker fortsatt å slappe av med en avis eller et magasin sammen med en kopp kaffe i helgen. Helgelesningen har økt betydelig de siste årene, og avisenes helgemagasiner har overtatt for den populære lørdagsavisen. Helgemagasinene har derfor blitt viktige dekningsbyggere på medieplanen, og treffer brede målgrupper.

De mer tradisjonelle magasinene har mistet lesere jevnt og trutt gjennom de siste årene, men også her er størrelse viktig og de tradisjonelle ukebladene holder fortsatt stand. Selv om vi må bruke flere magasiner for å bygge dekning enn tidligere, så har print svært gode kommunikasjonsegenskaper. Og vi mennesker lærer og husker bedre dersom vi knytter det til noe fysisk, som for eksempel når vi berører papiret og blar når vi leser.

Utendørs er både klassisk og moderne

Utendørskanalen har tatt andeler av den store mediekaken de siste årene og tar stadig større andeler av annonsørenes mediebudsjetter. Kanalen har jobbet hardt med utviklingen av de klassiske flatene, og fra 2013 så har det vært en betydelig investering i å digitalisere kanalen.

Utendørsreklame er en del av folks hverdag og kan ikke velges bort eller «skippes». Kanalen er best bygget ut i befolkningstette områder og treffer unge målgrupper svært godt. Digitale skjermer har stor fleksibilitet og vi kan skreddersy kjøpet ut fra f.eks. tid, geografi, butikkdistribusjon eller det kan kobles til eksterne datakilder som gjør at budskapet vises ut fra temperatur eller vær. Dette gir store muligheter for å være relevant i kommunikasjonen, og relevans er en viktig parameter som påvirker vår oppmerksomhet og erindring.

Et helhetlig perspektiv

Å lage den mest optimale medieplanen er en god kombinasjon av innsikt fra analyse, smart bruk av verktøy, kommunikasjons- og mediekunnskap, relevant erfaring og ikke minst; kreativitet. Vi må forstå målgruppene vi skal nå, hvem de er, hva som driver dem, hva slags forbruksmønster de har og hva slags mediepreferanser de har. Både i hverdagsmodus og når de er i kjøpsmodus.

Denne helhetlige innsikten, kombinert med vår kunnskap om hvordan mediekanalene jobber sammen, utfyller hverandre og hvilke muligheter som finnes, gjør at vi kan sette sammen helhetlige medieplaner for kundene våre.

Og riktig innhold

Hva vi kommuniserer til målgruppene er like viktig som hvor, når og hvordan det sies. Derfor må alltid innhold og spredning sees i sammenheng, og ikke minst tilpasses den arenaen den skal presenteres på.

Våre rådgivere vet mye om hva som er viktig å tenke på i utformingen av utendørsplakater og hvordan utnytte flaten for å få frem budskapet best mulig. Utendørs er mediekanalen hvor den kreative kraften har størst påvirkning på ROI, og derfor er det viktig at vi har et tydelig budskap som er tilpasset arenaen.

Magasiner har et rikt utvalg av redaksjonell drahjelp å by på, ved at riktig innhold plasseres rundt riktige temaer mot riktige delmålgrupper. Vi har mye kunnskap og erfaring rundt dette, og for mange av kundene våre jobber vi også aktivt med hjelp og støtte rundt utformingen av kommunikasjon.

Analyse og læring

Vi er oppriktig interesserte i å forstå hva som fungerer, og derfor arbeider vi med ulike måter å evaluere kampanjer på. Og det er stor spennvidde i hvilke kilder vi bruker. Alt fra de enkleste annonse- og kampanjetester til større analyseprosjekter og salgsmodellering.

Har du lyst til å høre mer om hvordan vi jobber med print og utendørs i MediaCom, så ta kontakt.

Linda Stene
linda.stene@mediacom.no
Tlf: 917 37 026