Offline-rådgivning - effektiv og helhetlig planlegging av klassiske mediekanaler i et nytt, digitalt medielandskap

Aviser, magasiner, fagpresse, DM og utendørsannonser er mediekanaler som «alltid» har vært kommersielt tilgjengelig. Vi kaller det «klassiske mediekanaler». Til tross for den sterke fremveksten av digitale medier, vil offline-mediene  fremdeles levere sterke bidrag til medieplanen, takket være sine unike kommunikasjonsegenskaper. Egenskaper de nå med hell også klarer å overføre og utnytte på digitale flater.

Kvinnemagasinet KK startet opp for over 140 år siden og Det Nye for 70 år siden. Begge er fremdeles aktuelle for kvinner i en bred aldersgruppe..  To andre gode eksempler er Norsk Militært Tidsskrift som ble utgitt første gang i 1831 og Adresseavisen som ble grunnlagt for 250 år siden. Gjennom disse århundrene har vår historie og kultur blitt preget av trykte medier, og interessen for nyheter og inspirasjon har neppe vært større enn i dag. Sett opp mot bevisstgjøringen rundt #fakenews, og den utstrakte bruken av klikk-åte i de digitale mediene (og ikke minst i de sosiale mediene), er det lett å se hvorfor kvalitetsjournalistikken, samt avishusenes posisjon og samfunnsoppgave aldri har vært viktigere.

Vår måte å konsumere medier på har endret seg betydelig med tilgangen på bredbånd og fremveksten av smarttelefoner. Og dagens unge voksne har ikke engang opplevd et liv uten digital tilgang på medier og underholdning. Men det er viktig å merke seg at motivene for mediebruk er like aktuelle som før. De klassiske mediekanalene har fremdeles en viktig posisjon i folks liv, men har tilpasset seg nye bruksområder ved å utvikle flere plattformer å stå på. Dermed leser vi nyheter med minst samme interesse som før, bare fordelt på flere distribusjonskanaler. På samme måte som vi søker inspirasjon, underholdning og dybdekunnskap som tidligere, bare på flere flater enn via magasiner og fagblader.

En av styrkene til papirbaserte medier er at vi mennesker både lærer og husker bedre dersom vi knytter det vi leser til noe fysisk, enten vi holder og leser eller noterer for hånd når vi hører. De trykte mediene vil derfor overleve i kombinasjon med andre medier i overskuelig fremtid – så lenge vi forstår hvordan vi skal utnytte styrkene riktig.

Dine offline-rådgivere i MediaCom

MediaCom har et av Norges sterkeste fagmiljø og spisskompetanse innen rådgivning, planlegging og kjøp av de klassiske mediekanalene avis, magasin, DM og utendørs. Våre dyktige spesialistrådgivere har  lang erfaring og kjenner mediekanalene til fingerspissene. De leser utallige aviser og magasiner hver uke, og er nysgjerrige på hva som kommer i postkassen eller hvilke utendørsplakater som henger oppe. Den lange erfaringen, kombinert med en brennende interesse for hvordan dette kan utnyttes for annonsørene, gjør at våre offline-rådgivere vet alt som er verdt å vite ukeplakater, innstikks-muligheter, rabattnivåer og ulike formater.

Når dette kombineres med klare tanker om hvordan kanalenes egenskaper kan forsterke og spille godt sammen med  de andre medieflatene sitter du med selve nøkkelen for å hente ut de aller beste effektene.

Fra mål og strategi…

Vår rådgivning starter med slutten: Hvilke resultater eller endringer hos målgruppene skal kampanjen ha skapt når den er ferdig? Basert på dette starter arbeidet med å operasjonalisere del- og hovedmålsettinger og å bestemme hvilke oppgaver de ulike kanalene skal løse i den totale mediemiksen.

Typiske kommunikasjonsoppgaver kan være å skape oppmerksomhet, bygge kunnskap eller løse ut salg. Eller alle tre i en definert og prioritert kombinasjon. Felles for alle er at graden av det ene eller det andre vil påvirke hvor i kampanjeløpet vi bruker kanalene og hvordan vi setter sammen virkemidlene til en kampanje i et større, helhetlig system.

Å lage den mest optimale medieplanen er en god kombinasjon av innsikt fra analyse, smart bruk av avanserte verktøy, kommunikasjons- og mediekunnskap, relevant erfaring og ikke minst; kreativitet. Vi må forstå målgruppene vi skal nå, hvem de er, hva som driver dem, hva slags forbruksmønster de har og hva slags mediepreferanser de har. Både i hverdagsmodus og når de er i kjøpsmodus.

Denne helhetlige innsikten, kombinert med vår kunnskap om hvordan mediekanalene jobber sammen, utfyller hverandre og hvilke muligheter som finnes, gjør at vi kan sette sammen helhetlige medieplaner for kundene våre.

… via forståelse for innholdet…

Hva vi kommuniserer til målgruppene er like viktig som hvor, når og hvordan det sies. Derfor må alltid innhold og spredning sees i sammenheng. De aller beste resultatene oppnår vi når innholdet er tilpasset den arenaen den skal presenteres på.

Viktige bidrag fra våre rådgivere kan eksempelvis være vår kunnskap om hvordan de mest effektive utendørsplakatene har vært utformet, eller hvilke modus de ulike medieflatene kan by på når budskapet presenteres for brukerne. Utendørs er mediekanalen hvor den kreative kraften har størst påvirkning på ROI, og derfor er det viktig at vi har et tydelig budskap som er tilpasset arenaen. Magasiner har et rikt utvalg av redaksjonell drahjelp å by på, ved at riktig innhold plasseres rundt riktige temaer mot riktige delmålgrupper. Vi har mye kunnskap og erfaring rundt dette, og for mange av kundene våre jobber vi aktivt med hjelp og støtte rundt utformingen.

De kreative mulighetene innenfor de ulike mediekanalene er større nå enn noensinne, og vi jobber aktivt med kampanjene for å finne nye måter å bruke kanalene på. Et godt samarbeid med mediene er svært viktig for å kunne utnytte det store mulighetsrommet.

…til analyse av resultater og læring til neste gang

Vi er oppriktig interesserte i å forstå hva som fungerer, og derfor arbeider vi aktivt med ulike måter å evaluere kampanjer på. Og det er stor spennvidde i hvilke kilder vi bruker. Alt fra de enkleste annonse- og kampanjetester til større analyseprosjekter og salgsmodellering.

Hva som fungerte best i forhold til målsetning gir like viktig læring som hva som ikke fungerte så bra. Det er viktig å forstå i hvilken grad utendørsplakaten faktisk bidro til å løse ut salg (om dette var oppgaven), eller om magasinannonsene klarte å inspirere og informere målgruppen dersom oppgaven var å øke kunnskapen. Eller om DMen var riktig utformet og inneholdt riktige produkter for å skape gode resultater. Vi er oppriktig glade i innsikt og effektanalyser. Disse er tross alt våre beste kilder for å klare å gjøre den optimale kampanjen enda litt bedre neste gang vi skal på lufta for kundene våre.

Har du lyst til å høre mer om hvordan vi jobber med offlinekanalene i MediaCom, så ta kontakt.

Linda Stene

linda.stene@mediacom.no

917 37 026