Broadcast - Media og TV

MediaCom har et erfarent og sterkt fagmiljø for strategi, planlegging og kjøp av TV, videovisninger, kino og radio. Vårt dedikerte team følger nøye med på utviklingen og endringer i seer- og lyttervaner. Det er store forskjeller i målgruppenes tradisjonelle seing, og det dukker hele tiden opp nye muligheter på videoflater.

Breddemedier i endring

Våre rådgivere er levende opptatt av TV- og radiofaget, og jobber kontinuerlig med å bli stadig dyktigere. Følge med på utvikling, lage nye verktøy for å forbedre og effektivisere prosesser og kampanjer. Vi er brenner for å finne mulighetsrom: det være seg tradisjonelle programmer, produktplassering, relevante sponsorater og den riktige kanalkombinasjonen for hver enkelt kunde.

Det er viktig å være bevist hvordan kanalene spiller sammen, og hvordan vi kan utnytte de ulike flatene. Hvordan det bør gjøres tilpasninger av materiell for å utnytte de ulike kanalenes styrker og svakheter? Forbrukeren konsumerer stadig flere medier parallelt, noe som igjen utfordrer oppmerksomheten. Derfor er det viktig at vi er beviste på logoeksponering og lydbilde i tillegg til selve kanalvalget.

Lineær-TV, kommersiell radio og kino har vært klassiske disipliner innenfor medieplanlegging i lange tider. Broadcast har vært preget av stabilitet, og det har alltid vært en trygghet rundt leveransekraften i disse mediene.

I dagens medielandskap blir disse tradisjonelle disiplinene utfordret. Seermønsteret for levende bilder endres. Radio har blitt digitalisert. Strømmetjenester, enten det er nettvideo eller Spotify er en integrert del av vårt mediedøgn. Det gjør at vi må se på markedet med nye øyne og planlegge helhetlig og ha kontinuerlig fokus på målgruppenes medievaner.

TV + online video = sant

Godt innhold er avgjørende for mottakere i alle kanaler. Tilgjengelighet er viktig – vi ser ønsket innhold når det passer oss og plattform er mindre vesentlig. Som en konsekvens av dette reduseres den tradisjonelle TV-tittingen, særlig blant de yngre. TV-seerne flytter seg over til strømmetjenester på nett, slik som Netflix, HBO, YouTube, Sumo og NRKTV. Stadig flere sier opp avtaler og abonnementer på digitale TV-tjenester.

Dette gjør at aktørene innenfor digitale TV-tjenester tvinges til å tenke nytt og utvide tilbudet. Et skreddersydd innhold og tett samarbeid med innholdsprodusenter blir stadig viktigere for å holde følge med utviklingen i markedet. Som markedsførere er vi inne i en spennende tid med stadig skiftende og nye muligheter – for forbrukere har fremdeles en sterk tiltrekning til levende bilder, og det er noe de er villige til å bruke tid på.

Lineær TV er fremdeles fundamentet i store mediestrategier. Det er få kanaler som evner å dekke så mange, så raskt og med så stor effekt som en treffende TV-kampanje. TV som kanal har også en egen evne til å spille andre kanaler gode. Samtidig blir det stadig viktigere å spisse innholdet mot de ulike segmentene i målgruppen, slik at vi effektivt kan styre hvem vi når, hvordan og til hvilken tid.

I 2018 kommer den nye, offisielle TV og Online Video-målingen – TVOV. Hensikten med denne målingen er å få dokumentert det totale skjermkonsumet av levende bilder. Den tradisjonelle TV-seingen foregår ikke lenger kun via kabel, vi ser like gjerne via chromecast, Apple-TV eller på nett, og benytter et større spekter av enheter som laptop,  iPad og smarttelefon.

Lytting

I 2017 ble radio i Norge digitalisert. DAB-radio er nå et faktum, noe som betyr at lytterne har fått flere kanaler å velge i. Det totale lyttertallet holder seg stabilt, med en vridning mot nisjekanalene. Med andre ord ser vi en fragmentering i radiolyttingen, noe som er i tråd med den generelle utviklingen for medielytting. Vi hører mer på podcast, vi lytter til musikk gjennom strømmetjenester som Spotify – vi ønsker oss mer tilpasset innhold. Det gir oss nye kommersielle mulighetsrom.

Kino

I denne jungelen av muligheter for å se levende bilder holder kinobesøket seg stabilt. Det er like mange som går på kino nå som det var i 1990. Innhold – eller antall blockbustere om du vil, er det som er utslagsgivende for gode og dårlige kinoår. Film er fremdeles best på kino!

Dokumentasjon og analyse

MediaCom har gjennom en årrekke målt reklameoppmerksomhet, og vi har nå over 1700 filmer i vår base. Vi jobber kontinuerlig for å følge utviklingen på effektiviteten til de ulike kanalene. Hvordan kan vi utnytte ulike flater optimalt for å nå målgruppen på en mest effektiv måte? Hvordan kan vi bygge tilleggsdekning i ulike kanaler? Fungerer lange filmer bedre enn korte filmer? Hvor viktig er emosjoner? Hvilke tilpasninger bør gjøres for å utnytte kanalflatene i størst mulig grad?

I tillegg til selv å ha alle de viktige, offisielle, syndikerte undersøkelsene, har vi tilgang på flere spennende verktøy gjennom både MediaCom, GroupM og WPP internasjonalt. Vi bruker mye ressurser på å utnytte og videreutvikle disse for å ytterligere kunne optimalisere kampanjene til kundene våre.

Vi ønsker å lære av alt vi gjør og jobber tett  med analyseavdelingen vår. Dette for å omgjøre kampanjene til kunnskap som bringer oss videre. Det er viktig å se hvordan mediene spiller sammen og være bevisst hvilken rolle de skal ha i det totale kommunikasjonsbildet. Det er like viktig å tidlig avdekke hva som ikke fungerer, slik at vi hverken sløser tid eller ressurser, men utnytter potensialet vi har til det ytterste.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med TV, radio, kino – og ikke minst levende bilder i sin helhet, ta kontakt!

Marianne Massaiu
Marianne.massaiu@mediacom.no
Tlf: 480 31 840