Broadcast - Media og TV

MediaCom har et erfarent og sterkt fagmiljø for strategi, planlegging og kjøp av TV, videovisninger, kino, radio og podcast. Vårt engasjerte og dedikerte team følger nøye med på den ekstremt hurtige utviklingen vi nå opplever både når det gjelder seer- og lyttervaner.

Breddemedier i endring

Våre rådgivere er levende opptatt av TV- og radiofaget og jobber kontinuerlig med å bli dyktigere. Dette betyr å følge nøye med på å forstå den utviklingen vi nå står ovenfor, samt lage nye verktøy for å forbedre og effektivisere prosesser og kampanjer. Vi brenner for å finne mulighetsrom: det være seg tradisjonelle programmer, produktplassering, relevante sponsorater og den riktige kanalkombinasjonen for hver enkelt kunde.

Det er viktig å være bevisst hvordan kanalene spiller sammen, og hvordan vi kan utnytte de ulike flatene. Forbrukeren konsumerer stadig flere medier parallelt, noe som igjen utfordrer oppmerksomheten. Derfor er det viktig å være bevisst på logoeksponering og lydbilde i tillegg til selve kanalvalget.
Lineær-TV, kommersiell radio og kino har vært de tradisjonelle mediene innenfor medieplanlegging. Broadcast har vært preget av stabilitet, og det har alltid vært en trygghet rundt leveransekraften til disse mediene.

I dagens medielandskap blir disse tradisjonelle mediene utfordret. Seermønsteret for levende bilder endres i raskt tempo. Radio har blitt digitalisert. Podcast har kommet for å bli. Strømmetjenester, enten det er nettvideo eller Spotify er en integrert del av vårt mediedøgn. Dette gjør at vi må se på markedet med nye øyne og planlegge helhetlig og ha kontinuerlig fokus på målgruppenes medievaner.

Levende bilder

Godt innhold er avgjørende for å bli sett i alle kanaler. Tilgjengelighet er også viktig: vi ser ønsket innhold når det passer oss og det uavhengig av plattform. Den tradisjonelle TV-seingen reduseres, særlig blant de yngste. TV-seerne flytter seg over til strømmetjenester på nett som Netflix, ViaPlay, YouTube, Sumo, Disney+ og NRKTV. Stadig flere kutter kabelen mens abonnementer på digitale strømmetjenester øker.

Dette gjør at aktørene innenfor digitale TV-tjenester tvinges til å tenke nytt og utvide tilbudet. Et skreddersydd innhold og tett samarbeid med innholdsprodusenter blir stadig viktigere for å holde følge med utviklingen i markedet. Som markedsførere er vi inne i en spennende tid med stadige skifter og nye muligheter. Levende bilder er stadig viktigere for forbrukeren og den totale tiden som benyttes øker.

Lineær TV er fremdeles et solid fundamentet i mediestrategier med brede målgrupper. Det er få eller ingen kanaler som evner å dekke så mange, så raskt og med så stor effekt som en treffende TV-kampanje. TV som kanal har også en egen evne til å spille andre kanaler gode.

I øvrige kanaler som viser videoinnhold, blir det stadig viktigere å spisse innholdet mot de ulike segmentene i målgruppen, slik at vi effektivt kan styre hvem vi når, hvordan og til hvilken tid. Og med hvilken frekvens.

TV og til dels online video er godt målt i den offisielle TV og Online Video-målingen – TVOV. Hensikten med denne målingen er å dokumentere det totale skjermkonsumet av levende bilder. Den tradisjonelle TV-seingen foregår ikke lenger kun via kabel, vi ser like gjerne via chromecast, Apple-TV eller på nett, og seingen skjer fra ulike enheter (PC/ MAC, iPad og telefon). Det er behov for andre måleenheter for de fleste videoflater.

Lytting

Gjennom digitalisering av radio, fikk lytterne flere kanaler å velge mellom. Det har gitt en fragmentering i lyttingen, noe som er i tråd med den generelle utviklingen for mediekonsum. Lyttingen fordeler seg ikke bare på «tradisjonell» radio. Vi hører stadig mer på podcast og vi lytter til musikk gjennom strømmetjenester som Spotify. Også her ønsker vi oss mer tilpasset innhold når vi selv ønsker det. Det gir oss nye kommersielle mulighetsrom.

Kino

I jungelen av muligheter for å se levende bilder holder kinobesøket seg overraskende stabilt. Det er like mange som går på kino nå som det var i 1990. Innhold – eller antall blockbustere om du vil, er det som er utslagsgivende for gode og dårlige kinoår. Corona har truffet filmindustrien og kinoene svært hardt. Men film er fremdeles best på kino, og godt innhold fortjener et stort lerret og god lyd. Vi har tro på at kinoseingen vil ta seg opp når det blir mulig. For film er best på kino!

Dokumentasjon og analyse

MediaCom har gjennom en årrekke målt reklameoppmerksomhet av TV-reklame, og vi har nå over 1 800 filmer i vår base. I tillegg har vi en verdifull database med over 500 CFU målinger (Campaign Follow Up – dypere analyse av våre kunders kampanjer) som dekker alle mediekanaler.

Dette gir oss mulighet for kontinuerlig å følge utviklingen på effektiviteten til de ulike kanalene. Hvordan kan vi utnytte ulike flater optimalt for å nå målgruppen på en mest effektiv måte? Hvordan kan vi bygge tilleggsdekning i ulike kanaler? Fungerer lange filmer bedre enn korte filmer? Hvor viktig er emosjoner? Hvilke tilpasninger bør gjøres for å utnytte kanalflatene i størst mulig grad?

I tillegg til selv å ha alle de offisielle syndikerte medieundersøkelsene har vi tilgang på flere spennende verktøy gjennom både MediaCom, GroupM og WPP internasjonalt. Vi bruker mye ressurser på å utnytte og videreutvikle disse for å ytterligere kunne optimalisere kampanjene til kundene våre.
Vi ønsker å lære av alt vi gjør og jobber tett med analyseavdelingen vår for å omgjøre kampanjene til kunnskap som bringer oss videre. Det er viktig å se hvordan mediene spiller sammen og være bevisst hvilken rolle de skal ha i det totale kommunikasjonsbildet.

Ønsker du å vite mer om hvordan vi jobber med TV, online video, radio, kino og podcast – og ikke minst levende bilder og lyd i sin helhet, ta kontakt!

Marianne Massaiu
Marianne.massaiu@mediacom.no
Tlf: 480 31 840