Markedsføringsteknologi er de systemer og verktøy en virksomhet bruker for å snakke med eksisterende og potensielle kunder – og som skal bygge en bro mellom teknologi og forretningsmål.

Noen systemer settes opp gjennom virksomhetens samarbeidspartnere (kjøpsplattformer for digital annonsering, dashboard, tracking- og måleverktøy), men en del bor også hos virksomheten (CMS, e-handelsløsning, CRM-systemer). Det er i dette skjæringspunktet mye avgjøres. De virksomheter som er bevisste på teknologivalg som en del av kommunikasjonsstrategien sin, og aktivt både velger og investerer i systemer som snakker sammen og på tvers, vil ha et konkurransefortrinn i en stadig mer digitalisert annonseøkonomi. Oppsidene av gode teknologivalg tydelige: bedre kontroll på kundereiser, datastrømmer og målgrupper, økte muligheter for personalisering og automatisering, mindre silo og mer helhet, økt kvalitet på innsikt og læring, samt reduksjon av datalekkasjer og generelt svinn på veien. Markeds- og annonseteknologilandskapet er krevende og fragmentert, som bransjen ellers. Derfor må også investeringer i teknologivalg profesjonaliseres i markeds- og IT-avdelinger ved og settes i en større, helhetlig forretningsmessig sammenheng. I MediaCom har vi flere Markedsføringsteknologer som kan rådgi, vurdere og implementere teknologi på dine vegne, for å sikre at du også er rigget best mulig på denne delen av marketingarbeidet.

Les også saken til Mads om at det er hverdagen som teller- også på teknologisiden.

Vil du vite mer, ta kontakt!

Mads Karlsen

909 79 978

mads.karlsen@mediacom.no