Analyse og innsikt som grunnlag for effektiv kommunikasjon

MediaCom har et sterkt analysemiljø med erfarne rådgivere og analytikere med bred kompetanse i metode, mediemålinger, research og digitale målinger. En dedikert gruppe erfarne innsiktsrådgivere jobber sammen med mediespesialister og digitale spesialister for å legge det beste grunnlaget for strategisk rådgiving, medieplanlegging og optimalisering.

Fokuset for våre analyser er naturlig nok på områder som gjør at vi kan gi de beste rådene om kommunikasjons- og medieinvesteringer. Dette favner imidlertid bredt, og MediaCom har en omfattende verktøykasse med syndikerte og egne erfarings- og informasjonsbaser, i tillegg til at vi gjennomfører en rekke relevante ad-hoc undersøkelser og målinger for kundene våre.

Kategori- og konkurrentanalyser

Med ulike verktøy og syndikerte baser som Ad*Dynamix, AdvantEdge, Ebiquity, Social Bakers, Brand Watch, BrandZ og egne trackere og målinger kan MediaCom gi omfattende analyser av konkurransebildet i en kategori. Hva investerer konkurrentene i, hvilke kanaler bruker de til hva, hva slags budskap og innhold har de, når kommuniserer de og hvor effektiv er kommunikasjonen deres?

Kundeanalyse

MediaCom kan evaluere økosystemer for kommunikasjon for å øke effektiviteten. Hvordan er annonsørens egne kanaler optimalisert med tanke på søk og muligheter for avansert databruk? Hvor effektive er ulike kanaler og budskap sammenlignet med andre alternativer?

Merkevaremålinger

For å lykkes i et stadig mer fragmentert mediemarked, er sterke merkevarer fremdeles et sentralt premiss for å skape gode forretningsresultater. Sterke merkevarer løfter effekten av kommunikasjonstiltakene, enten det gjelder effekten av betalt søk eller oppmerksomhet og forståelse av en TV-reklame. En forståelse av hvordan forbrukeren oppfatte merkevaren gir også et godt grunnlag for å skape kommunikasjon som utvikler merket videre, enten det gjelder å bygge kunnskap om relevante parametere eller å endre holdningen til merkevaren.

MediaCom gjennomfører skreddersydde merkevaremålinger i tillegg til å benytte syndikerte verktøy som Kantar Forbruker & Media og BrandZ.

Forbrukerinnsikt

For å endre forbrukernes atferd er det sentralt å forstå hvordan atferden er i dag og hva som driver den – i kategorien og overfor aktørene i kategorien.

MediaCom har fokus på å forstå forbrukernes kjøpsprosess og kundereise, og vi tilbyr en rekke analyser for å avdekke dette.

I tillegg til skreddersydde kvantitative og kvalitative undersøkelser, benytter vi syndikerte undersøkelser som Kantar Forbruker & Media. MediaCom har også et eget forbrukerpanel, Live Panel, som fokuserer på kjøpsatferd og mediebruk. Med utgangspunkt i dette panelet kan kundene våre også investere i egne undersøkelser spesifikt knyttet til sin kategori og merke.

MediaCom har som en del av GroupM også en egen DMP (Data Management Platform) kalt Turbinen. Den gir anledning til å analysere ulike målgruppers digitale atferd.

Innhold

MediaCom har lang erfaring med å evaluere innhold og å benytte denne kunnskapen til å skape resultater for annonsørene. Det er en naturlig og sentral del av evaluering av kommunikasjonseffekter (se neste hovedpunkt), og kan også benyttes til pre-testing av innholdet.

Kommunikasjonseffekter

Evaluering av kommunikasjonseffekter er sentralt for MediaCom, da det gir et faktabasert grunnlag for å utvikle effektive kommunikasjonsplaner og -strategier, både når det gjelder innhold og kanaler.

MediaCom gjennomfører omfattende 360 graders kampanjeevalueringer der integrerte kampanjer måles på hvor effektivt ulike kanaler og budskap har nådd ut til forbrukerne. Kampanjeoppmerksomhet, budskapsforståelse, kanalbidrag med mer måles i representative spørreundersøkelser og ses i sammenheng med innhold og investeringer. Vi har en omfattende benchmarkdatabase på dette, noe som gir oss læring over tid og på tvers av kategorier.

MediaCom gjennomfører også ulike merkevare- og kommunikasjonstrackere for en rekke kunder. Dette er en viktig kilde for å evaluere hvordan kommunikasjonen bidrar til å skape resultater og å predikere hva som skal til for å løfte resultatene ytterligere.

Et viktig bidrag for å utvikle effektive kommunikasjons- og mediestrategier er salgsmodellering. Dette er avanserte analyser som tar hensyn til alle deler av annonsørens marketing- og mediemix, og evaluerer lønnsomhet (ROI) for bidraget de ulike elementene gir.

Attribusjonsmodellering er en annen avansert analyse. Spesielt innenfor det digitale bidrar denne til økt innsikt om hvordan ulike kanaler bidrar til å skape effekter i form av handlinger på nettet.

Dashboards

For å sikre at analyser og innsikt virkelig blir anvendt som grunnlag for bedre rådgiving, strategier og planer, er det sentralt å sette sammen og å dele analysene på en effektiv måte.

Fortsatt er det slik at mye av denne kunnskapsdelingen skjer i form av rapporter i regneark og powerpoint, men MediaCom har kommet langt i å implementere ulike dashboards som gjør at samarbeidspartnere kan dele informasjon om spredning og effekter i sanntid, samt kommentere underveis og i etterkant av kampanjer. MediaCom baserer seg primært på den avanserte plattformen Datorama, men har også tilgjengelige ressurser for andre verktøy som PowerBI og ClickFolio.

Vil du vite mer, ta kontakt!

Håvard Ose
922 27 134
havard.ose@mediacom.no