TINE YT ønsket utøverne lykke til i OL

TINE YT involverte hverdagsatletene og fikk dem til å ønske de norske OL utøverne lykke til - filmen ble spredd digitalt av en aktiv og engasjert målgruppe

Bakgrunn

YT treningsernæring er utviklet i samarbeid med Toppidrettssenteret og produktene er merket med deres logo. Kjennskap til dette samarbeidet er viktig for å bygge riktig kvalitetsopplevelse av YT. Dette samarbeidet gjør TINE og YT til en naturlig sponsor av toppidretten, som f.eks den norske deltakelsen i OL. Toppidrettssenteret har ansvaret for Norges deltakelse i OL. Hovedmålgruppen for YT er imidlertid ikke bare toppidrettsutøvere, men alle aktive mennesker som trener jevnlig. Felles for gruppene er TRENINGSGLEDE. Glede over samvær, en god økt eller egen fremgang. Med denne kampanjen ønsket vi å bygge kunnskap om dette samarbeidet og engasjere «hverdagsatleter» i YT. Vi ga derfor disse hverdagens atleter en unik mulighet til å ønske toppatletene lykke til i OL gjennom å dokumentere sin egen treningsglede.

 

Hvordan vi skapte en forskjell

I januar oppfordret vi folket til å sende inn korte klipp fra treningsaktivitetene sine. De beste klippene ble satt sammen til en 60 sekunders film proppfull av idrettsglede med lykkeønskninger til den norske OL troppen. Med et svært begrenset budsjett ble det utviklet en utradisjonell visningsstrategi. Filmen ble kun vist to ganger på TV, plassert som siste spot før åpnings-seremonien i OL og første spot etter seremonien. Etter denne «Superbowl-visningen» ble filmen utelukkende spredt digitalt, en strategi som ble mulig gjennom en aktiv og engasjert målgruppe. «There is no such thing as a free lunch», så heller ikke med spredning gjennom egne eller fortjente kanaler: Spredningen skjedde gjennom bruk av Unruly, BeOn, FB-promoteringer, videoannonser på YouTube og aktiv posting i sosiale medier.

 

Resultat

Målet med kampanjen var å bygge kunnskap om samarbeidet med Toppidrettssenteret , samt styrke det emosjonelle båndet til målgruppen. Trackertall viser en solid økning i andelen som har lagt merke til Toppidrettssenterets logo på YT (fra 14% i desember til 25% i januar). Andelen som foretrekker YT øker fra 10% i Q4 til 12% i Q1.