MatPrat gjorde suksess med gjenoppskrifter

MatPrat tok samfunnsansvar og fikk forbrukernes oppmerksomhet.

Vinterkampanjen til MatPrat startet i januar i år, på en tid hvor jula er over og folk flest er klare for å rydde vekk det usunne. De vil inspireres til å lage nye og spennende retter – rett og slett starte på ny frisk. Gjennom kampanjen ønsket MatPrat å sette fokus på hverdagsmaten. Dette gjorde de ved å gi forbruker gode løsninger på problemer knyttet til hverdagsmåltidet. De bød på inspirasjon, oppskrifter og hjelp til planlegging av måltider. I tillegg satte MatPrat fokus på et tidsaktuelt tema; vårt forbruk.

Så, hvordan skulle de øke forbrukernes fokus på eget forbruk? MatPrat lanserte Gjenoppskrifter som oppfordret forbruker til å planlegge hverdagsmåltidene. Gjenoppskrifter er rett og slett to fullverdige middagsretter, med de samme ingrediensene. Tanken er at man gjennom planlegging av innkjøp til middag, vil kunne bruke alle ingrediensene man kjøper på to ulike middagsmåltider og dermed få mindre restavfall. Enda en bonus for forbruker er det at man slipper å spise rester og kan nyte nylagde middagsmåltider.

Bred bruk av kampanjeelementer
Det ble utviklet mange kampanjeelementer, blant annet mye film, til spredning i både egne og betalte kanaler. En egen profilfilm, som skulle forklare konseptet Gjenoppskrifter, ble dessverre forsinket i produksjonen og kom derfor ikke på lufta før i tredje uke av kampanjen. Men de hadde mange inspirerende Gjenoppskriftsfilmer med fokus på maten, som gikk gjennom hele perioden både på TV og i digitale kanaler.

Digitalt brukte de alle plattformer. Facebook ble brukt som viktig bidragsyter for kostnadseffektiv trafikk samt engasjement, og vi kjøpte både prospektering og retargeting for å sikre at forbrukere som var interesserte fikk se mangfoldet av ulike filmer. Native, bannere og film ble kjøpt i et samspill for å sikre bred synlighet i målgruppen.

Kampanjens nettside finner du her.

Kampanjen ga fantastisk trafikkvekst til matprat.no

MatPrat hadde høye mål for vinterkampanjen. De ønsket ikke bare økt vekst i trafikk til matprat.no, men dette var første gang man tok et samfunnsansvar utover det å være en godt likt oppskriftsleverandør.

Her er noen av resultatene fra MatPrat sin vinterkampanje:

  • Hele 41 % økning i antall økter på matprat.no
  • Total oppmerksomhet på kampanjen var langt over fjoråret med kostnadseffektive oppmerksomhetspoeng sammenliknet både med MatPrats tidligere kampanjer og MediaCom benchmark.
  • Hele 24 % oppgir MatPrat på uhjulpen kjennskap til hvilken leverandør av matoppskrifter på internett som har hatt fokus på Gjenoppskrifter. Gitt liten tid med visning av profilfilmene som skulle etablere konseptet er dette svært gode resultater.
  • 64 % svarer at de har et positivt etterlatt inntrykk av MatPrat, noe som er det beste resultatet målt for MatPrat noensinne.
  • Kampanjen på Facebook ga meget gode og billige videoavspillinger, og en super engasjementsrate på hele på 7,69 %.
  • I tillegg fikk vi ekstremt mange positive tilbakemeldinger på kampanjeevalueringen. Generelt liker forbrukeren å få hjelp og tips med hverdagsmaten, og de er positive til at MatPrat tar et slikt ansvar.

Fakta om MatPrat
MatPrat er kommunikasjonsplattformen til Opplysningskontoret for egg og kjøtt, og bidrar til matglede gjennom matinspirasjon, -informasjon og -kunnskap. MatPrat er merkenøytralt og jobber på vegne av den norske egg-og kjøttproduserende bonden.

For mer informasjon, besøk matprat.no

Skrevet at Elisabeth Lo, kundeansvarlig i MediaCom

I vinterkampanjen Gjenoppskrifter ga MatPrat forbrukerne oppskrifter som er to oppskrifter i én. Dette gjorde de for å gjøre oss bevisste på vårt eget matforbruk, og vise oss at middagen vi lager én dag, har ingredienser som også kan brukes til måltidet vi lager dagen etter.