Helhetlig tenking gir resultater for Apotek 1

Kommunikasjon for en apotekkjede skal balansere en rekke sentrale faktorer for å skape resultater. Innsikt i forbrukernes svært ulike kundereiser, effektiv bruk av tradisjonelle kanaler, og innovativ bruk av nye kontaktpunkter har bidratt til å løfte Norges største apotekkjede, Apotek 1, til nye høyder.

Helhetlig tenking gir resultater for Apotek 1 from MediaCom Norge on Vimeo.

Apotek1 er Norges ledende apotekkjede, men utfordringen er at aggressive konkurrenter tilsynelatende leverer akkurat like godt på alle parametere, så kundene lett velger nærmeste apotek.

Apotek1 må hele tiden balansere rollen som troverdig fagspesialist, og gjennom dette bygge preferanse, med et kontinuerlig push for å skape trafikk og salg.

Det er store forskjeller i forbrukeratferden når det gjelder bruk av apotek: Resepter utløser et apotekbesøk, men med elektroniske resepter kan man hente ut medisiner hvor som helst. Forkjølelse og allergi utløser et plutselig og akutt behov, mens behov for hudpleieprodukter like gjerne kan dekkes på et parfymeri eller i dagligvarebutikken.

For å treffe forbrukeren effektiv gjennom kundereisen, må Apotek 1 ha et helhetlig fokus på kommunikasjonsmiksen sin, i et landskap der forbrukeratferden endres like raskt som muligheter for kommunikasjon. Vi kan i stadig økende grad være relevante der folk er (geografisk) og relevant i forhold til hva folk trenger (behov) og når de trenger det (tid).

Den tradisjonelle DM’ en har en viktig rolle i å synliggjøre bredden i vareutvalget. Dette bidrar til å få Apotek 1 i valgsettet i bransjeglidningsutsatte produktkategorier. Distribusjonen skreddersys opp rundt butikkene.

TV og radio kampanjer selger produkter og bygger oppunder omsorgs og rådgiverprofilen; «Vår kunnskap – din trygghet», mens segmentert utendørs skal minne på tett opp mot kjøp.

Mobil og fokus på SEO sikrer at Apotek 1 er synlig og lett tilgjengelig når forbruker har et behov.

Et eksempel på innovative løsninger er verdens første pollen-API, utviklet i samarbeid med Astma- og Allergiforbundet. Denne henter data rundt ulik pollenspredning, og aktiverer digitale push-kampanjer når spredningen er minimum moderat i det gitte fylket.

Effektiv mediebruk i ulike faser av kundereisen har bidratt til å løfte Apotek 1 ytterligere med økt salg, økt kjennskap og styrket kundelojalitet.