Få kulere Snaps med nye Sony Xperia XZ1

I forbindelse med lanseringen av de nye Sony Xperia XZ1 smarttelefonene fikk vi i oppdrag å lage videoer som skulle promotere de unike funksjonene super slow-motion videoopptak og 3D-skaper. 

En av fordelene disse to funksjonene har til felles er at målgruppen kan lage enda kulere videoer som de enkelt kan dele med vennene sine. Snapchat er fylt med brukergenerert innhold, og det ble derfor naturlig å bruke Snapchat som kanal for å promotere funksjonene.

Resultatet ble en serie korte Snapchat Video Ads. Videoene popper opp i brukernes Snapstory, og ser tilsynelatende ut som usedvanlig kule Snap’er fra venner. Når videoen zoomer ut får seeren imidlertid bekreftet at videoene er tatt med én av Sony Xperia XZ1 sine to nye funksjoner. Det blir da tydelig for seeren at dette er videoer de lett kunne laget selv – dersom de bare hadde hatt en Sony Xperia XZ1 i hånda.