Kundeansvarlige

For at vi skal kunne gi våre kunder riktige råd på veien mot effektiv markedskommunikasjon har vi rådgivere med erfaring og kunnskap om marketing og ikke bare om media. Rådgiveravdelingen består i dag av nærmere 20 medarbeidere med rådgiverkompetanse, marketingerfaring og medieekspertise. Det gjør at vi kan gi gode råd om reklame; hva slags reklame som er riktig, hvor den bør rykkes inn, i hvilke kanaler, innenfor hvilke medier, til hvilke tider, med hvilket trykk, hvor hyppig og til hvilken pris. Dette for å kunne nå frem til de forbrukerne kundene våre må treffe for å nå sine mål.

Camilla Guse Stenshorne
Medie- og kommunikasjonsrådgiver
Cecilie Skjøren
Medie- og kommunikasjonsrådgiver
Christian Anggong Sørlie
Medie- og kommunikasjonsrådgiver
Elisabeth Lo
Medie- og kommunikasjonsrådgiver / HR
Hanne Jegleim
Kundedirektør
Håvard Windstad
Strategisk Rådgiver
Jakob Schjerven
Direktør for kontaktpunkter
Karoline Gamlem
Prosjektleder
Kjersti Nesbakk
Medie- og kommunikasjonsrådgiver
Linn Atterås
Prosjektleder
Lise Regine Kristensen
Direktør marked og nye kunder
Monika Nordgård
Medie- og kommunikasjonsrådgiver
Morten Sohlman
Medie- og kommunikasjonsrådgiver
Olav Pedersen
Medie- og kommunikasjonsrådgiver
Pia Hersoug Lanza
Kundeansvarlig / Prosjektleder
Viivi Nygren
Medie – og kommunikasjonsrådgiver