Raske endringer i medielandskapet 

Hele verden er inne i en svært vanskelig tid og krisen vi opplever har utviklet seg så raskt at det nesten er ufattbart. Veldig mange er bekymret for smitte, helse, familie eller arbeidsplasser, og i et slikt vakuum oppstår et enormt informasjonsbehov. Derfor ser vi også svært store skifter i vår mediebruk, en endring som nesten har skjedd over natta.  

Publisert 20. mars 2020

På spørsmål fra Ipsos 1) svarer folk at de søker informasjon på TV, nettaviser eller fra radio dersom en større krisesituasjon skulle inntreffe. Og det kan vi se fra tallenes tydelige tale. Hungeren etter informasjon og nyheter har ført til store økninger i TV-kanalenes seertall og mediehusenes nett-trafikk. Mens begrensingene på folks bevegelsesmønster fører til sterkt reduserte dekningstall for utendørskanalen, og stengte kinosaler 

Her oppsummerer vi i korte trekk de viktigste hovedtrendene og hvilken fleksibilitet mediekanalene opererer med i disse dager. 

 

Noen øker 

 • TV seingen øker kraftig:   
  • Skiftet i seingen kom onsdag 11. mars. Seertallene (minutter) de siste 8 dagene har økt med 20%, sammenlignet med perioden før og tilsvarende periode i fjor. Og det ser ut til å vedvare: 

 • Mye av seingen er selvsagnyhetsdrevet, mens sport i stor grad er ute av sendeskjemaene. TV2, NRK og TV2 Nyhetskanalen er de som henter mest av seingen, men det er også interessant å merke seg at «andre kanaler» øker. Det er grunn til å tro at det er internasjonale nyhetsformidlere som står for veksten. 
  • Seingen øker gjennom hele døgnet. Særlig for en oppdatering om morgenen og hele primetime. Behovet for underholdning ser også ut for å være til stede, og flere programmer har svært gode seertall. 
  • For broadcasternes strømmetjenester er det også noe vekst. Denne seingen kommer på toppen av den lineære illustrert over. 
  • For dere annonsører er det viktig å vite at de er fleksible i forhold til endringer  også med et godt mulighetsrom for å gå på med kort varsel. Dette gjelder også videoflatene, hvor det er tilgjengelig varelager. 
 • Økt lesing av nettaviser 
  • De redaktørstyrte mediehusene melder om kraftig trafikkøkning på sine digitale flater og dermed også tilsvarende økning i lesertall.  Økningen varierer, men for noen mer enn dobles annonsevarelageret, så det er gode muligheter for annonsører å nå ut til et stort publikum. 
  • De fleste av mediehusene har redusert avbestillingsfrister å digitale flater ned til rundt 2-3 dager for de nærmeste månedene. 
 • Folk lytter noe mer til radio 
  • De som lytter på radio, gjør det i noe større grad 
  • Også for radio er det de største (P1 og P4) som tar mest andeler, trolig på grunn av nyhetsbehovet.  
  • Radio har den samme fleksibiliteten som TV-kanalene. Det er mulig å få til gode kampanjer på kort tid. 
 • Flere kjøper magasiner:  
  • Folk er mer hjemme og trenger påfyll av positiv underholdning. Både Egmont og Aller rapporterer om økt løssalg av sine titler, og Se og Hør øker ytterligere et allerede høyt opplag på påskeutgaven av Se og Hør, årets mest solgte utgave.  
  • Noen titler erklærer også noen av sine magasiner som «Korona-fri sone» for annonsører som ønsker å bli eksponert i en annen kontekst enn det avisene er fylt av. 
  • Magasinkanalen er kjent for å være fleksibel, men har en viss ledetid på grunn av trykk og distribusjon. Det er likevel gode muligheter til å få på kampanjer tett opp til bladene går i trykken, ca 2-4 uker før innrykk 
 • Vi blir enda mer sosiale på de sosiale kanalene 
  • Det er en betydelig økning i bruk av sosiale medier, man bruker det oftere og hver økt varer lengere. Dette innebærer økt varelager som igjen kan gi billigere visninger for annonsører.
  • Når mennesker ikke kan treffes fysisk har de sosiale kanalene blitt enda viktigere for folk. Vi ser en markant økning i å dele felles opplevelser, som eksempel livestreams både fra annonsører og privatpersonerNoe som har blitt et mulighetsrom for musikere for å nå ut med sin musikk eller for trening/aktivitet for eksempel. 

Mens andre taper 

 • Kinoene er stengt:  
  • I første omgang frem til 26. mars, men det er sannsynlig at vi vil se en forlengelse.  
  • Mange filmer går nå direkte på VOD, og for eksempel lanseringen av blockbusteren James Bond er utsatt fra april til foreløpig november.  
  • Påsken er normalt sett en svært god periode 
  • I og med at kinoene er fysisk stengt, jobbes det for å finne løsninger for de annonsørene som har kampanjer på. 
 • Færre folk er på farta 
  • Når folk ikke reiser til sine daglige gjøremål så forsvinner mye av dekningskraften i utendørskanalen. Det variere noe fra arena til arena, men nedgangen er betydelig 
  • Samtidig garanterer bl.a. Clear Channel for at alle annonsører skal få levert den dekningen annonsørene har kjøpt, enten gjennom å forlenge kampanjen i tid, forsterke med ekstra leveringer på digitale flater eller etterlevering på et senere tidspunkt 
  • Aktørene ønsker å være fleksible, noe som gjør at for eksempel at Clear Channel tilbyr avbestillingsfrist på 2 uker frem til juli på alle nye bookinger 

 

Linda Gribbestad Stene,  Head of Media      Marianne Massaiu, Head of Audio Visual

linda.stene@mediacom.no                              marianne.massaiu@mediacom.no