Spennende tider for markedsførere

Sjelden har et fagområde utviklet seg raskere. Å jobbe med et fag som er i så stor og konstant utvikling krever at vi er skjerpet, og det er mange hensyn å ta når vi nå går inn i 2020.

Publisert 15. januar 2020

Nye teknologiske løsninger utvikles raskt, og forbrukernes evne til å ta teknologien i bruk likeså. Yngre målgrupper etablerer helt nye medievaner og kundereisen blir mer kompleks og individuell.

Kravet til brukervennlighet og relevans fortsetter å øke. Daglig møter vi en jungel av budskap, men vi klarer bare å ta til oss det som er relevant. Alt annet blir støy

Utfordringen blir komplett når kravet til hva vi skal oppnå gjennom markedsinvesteringen øker, samtidig som investeringene i stor grad reduseres.

Dette er to områder du som markedsfører bør ha høyt oppe på agendaen i året som akkurat har startet:

  1. Prioriter de riktige tingene
    Som markedsfører er det lett å la seg forlede av kreative muligheter og spennende tilnærminger, men som ikke leverer på forretningsmålene. Definer de kommunikasjonsoppgavene- og målene som leverer på forretningsmålene. Forstå kundereisen til kundene dine og etablere en helhetlig mediestrategi og- plan der alle kontaktpunktene i kundereisen inngår. Sett tydelige KPIer og mål. Først da kan effekter dokumenteres.

 

  1. Gjør tingene riktig
    Det handler om å sikre et innhold som er tilpasset kanal og kontekst slik at innholdet oppleves relevant. Det handler om å utnytte data og teknologi for å målrette budskapet. Skal du drive en effektiv markedsoperasjon i 2020 kreves det utnyttelse av data og teknologi. Først da optimaliserer du investeringene dine.  I MediaCom rådgir vi daglig mange av kundene våre i hva som skal til. Har du gjort en vurdering av dine behov eller skal du kanskje starte året med en liten helsesjekk?

Vi kan ikke løpe fortere – men vi kan prioritere de riktige tingene og gjør tingene riktig.