Blir det hvit jul i år?

I skrivende stund er det kuldegrader og hvitt ute. Forleden dag var det meldt minus 15 til helgen og innendørs juleverksted ble planlagt. Nå er det meldt minus 4 og strålende sol. Sånn sett er livet i et mediebyrå ganske likt livet for øvrig; rammebetingelsene endres stadig og planer må endres – på kort og lang sikt.

Publisert 19. desember 2017

De lange linjene i mediestrategi og -planlegging er i endring i takt med forbrukernes endringer i medieatferd og i utviklingen av stadig mer datadrevne kjøpsmuligheter. Samtidig skjer det stadig ting på kort sikt som krever at man snur seg rundt fort, endrer på kampanjer, tilpasser seg seertall på TV og innhold som ikke alltid leverer helt som planlagt. Slik har det vært i 2017, og det er ingen grunn til å tro at det ikke blir mer av det samme i 2018.

2017 har vært et år som for MediaCom sin del har vært preget av Ståles sykdom og bortgang. Han har vært en inspirasjon for oss alle med sitt engasjement til det siste, og vil alltid være med oss videre. En sterk ledergruppe og motiverte medarbeidere har gjort at vi likevel har levert faglig godt, og vi har vært beslutningsdyktige for å videreutvikle MediaCom i en retning som gjør at vi er trygge på at vi skal være en enda bedre partner i 2018.

Vi har ett fokus i 2018, og det er å ha de mest fornøyde kundene i bransjen. Det skal vi få gjennom å skape verdier for kundene våre med gode råd og effektive kjøp, dokumentasjon av effekter og innovative løsninger. Vi vil at hver enkelt kunde føler seg sett og ivaretatt, at vi viser en forståelse for deres kategori og for hvordan vi kan bidra til å skape vekst.

Det er store ambisjoner å levere på, og det vil kreve at vi hele tiden utvikler oss – både i hvordan vi utnytter nye muligheter og i hvordan vi jobber effektivt sammen for å skape resultater.

Men først skal vi nyte en fredfull, og forhåpentligvis hvit jul, og det ønsker vi også alle våre kunder og gode samarbeidspartnere.