Viktig annonseendring fra Google

Hvilke konsekvenser har dette for deg som annonsør?

Publisert 24. februar 2016

I løpet av helgen ble det gjort klart at Google ruller ut med en global endring i hvordan annonsene vises i søkeresultatet på desktop. Med full effekt fra mandag 22. februar har Google fjernet annonser fra høyresiden, og viser nå kun annonser på toppen og bunnen av søkeresultatet. Dette betyr at Google tilnærmer seg løsningen de allerede har på mobil og nettbrett.

Dette med to unntak; Product Listing Ads (PLA) og Knowledge Panel som fortsatt vil vises på høyresiden. I tillegg åpner de for å vise fire annonserer ved toppresultatet på desktop, ikke tre, som det har vært til nå. Ifølge Google vil den fjerde annonsen kun vises ved høyt kommersielt innhold for å sikre relevante resultater for de søkende. Eksempler på dette kan være søk etter hotell og reiseforsikring.

Økte priser?

Et viktig spørsmål kunder og vi som annonsører må stille oss er hvilke konsekvenser dette vil ha for annonseringen. Færre annonser skaper økt konkurranse blant annonsørene som igjen kan føre til økte klikkpriser på kort sikt. Dette stiller høyere krav til relevans, og som en avgjørende faktor i Googles algoritme vil annonsører som lykkes med dette oppnå lavere kost per klikk.

Samspillet mellom betalt og organisk søk vil derfor bli viktigere. Googles algoritme utvikler seg i en retning hvor søkeresultatet blir mer og mer dynamisk avhengig av hvilke søkeord og søketerm som brukes. Dette fører til at det kreves godt samspill mellom organisk og betalt søk til enhver tid for å sikre en optimal miks. Og ofte er det slik at man ikke vil få nok synlighet alene med kun betalt eller organisk søkt.

Ikke overraskende fra Google

Som søkemotor er hovedoppgaven til Google å svare på hva brukerne søker informasjon om, samt vise vei. Deres jobb er derfor å kontinuerlig tilpasse seg brukerne og gjøre søkeresultatet mer brukervennlig og spisset. Googles oppgave, og vår oppgave som markedsførere er i bunn og grunn den samme.

Vi alle har som jobb å forstå forbrukerne, deres intensjon samt svare til hva de oppsøker informasjon om. Og søkeordet er relevans. Færre annonseplasser vil naturlig nok føre til økt konkurranse om synlighet og plassene søkefeltet. Endringen setter dermed ytterligere krav til annonsører til å spille på lag med Googles algoritme. Så hvordan sikrer man relevans, hvordan skiller man seg ut, og hvordan kan vi spille på lag med Google?

Både på betalt og organiske søk blir man belønnet av Google for samsvar mellom søkeord, landingsside og tekst. Dette påvirker hvilken plassering man får ved søkeresultatet, ikke bare hvem som betaler mest, som man ofte tror om annonsering. I praksis betyr dette at kunder som har dårlig optimaliserte landingssider (ofte med lite innhold) og lite samsvar mellom søkeord og tekst blir straffet av Google ved å til slutt ikke bli vist.

Relevans og tilpasning

Pris og budsjett vil selvsagt også spille en sentral og klar rolle for å være konkurransedyktig som annonsør på Google. Men hos oss i MediaCom har vi mer tro på relevans for å tilpasse oss Google. Godt optimaliserte landingssider og kontinuerlig fokus på å svare til søkernes behov er og vil alltid være hva som skal til for å få god betalt og organisk synlighet på Google. Og la oss være ærlige; det er vel ingenting vi heller vil som markedsførere enn å være svaret som vil dekke kundenes behov.

Skrevet av: Anette Smauget og Geir Ellefsen.

Dette er Product listing ads:

Product listing ads

Dette er Knowledge panel:

Knowledge panel