TV-en er jammen med oss inn i 2016 også

Les hva MediaComs TV-sjef, Marianne Massaiu, tenker om TV-året 2016.

Publisert 2. februar 2016

TV-seing på normal TV, har vært spådd nedenom og hjem i mange år nå. Men TV-seingen viser seg å være seigliva. Likefult ser vi noen strukturelle endringer vi må ta innover oss, og disse endringene tok til dels markedet på senga i 2015.

NRK har fremdeles både evne, kraft og vilje til endring, samt det å lage gode produksjoner. Gjennom dette tok de markedsandeler fra de fleste aktører gjennom 2015 – særlig første halvår.

Parallelt blir endringen i de ulike målgruppenes seertid tydeligere. For de minste har barne-TV-avtalen kl. 18.00 opphørt for lenge siden. Kjerneseeren til Dagsrevyen har fremdeles sin avtale i hevd. TV-seeren blir et år eldre for hvert år som går.

2015 oppsummert, viser ett minutts nedgang i TV-seingen. Fra 174 til 173 minutter (-0,6 %). Nedgangen fra 2010 (som var et toppår i TV-seingen) har vært 5 %. TV-seingen er på nivå med hva den var før utbyggingen av det digitale bakkenettet – altså 2008 tall. Gjennomsnittsnordmannen bruker 2 timer og 53 minutter på TV hver dag. Litt mindre om sommeren, og litt mer i den mørke, kalde tida.

I dette snart avdøde mediet, investeres det altså nesten 3 timers seing daglig. Da er ikke strømming inkludert.

«Alle klipper kablene» er en sannhet med store modifikasjoner. Det er en del (særlig unge hipstere på Løkka) som gjør det, men det går ikke så fort. Tallene på strømmetjenestene begynner å flate ut. 21 prosent oppgir at de strømmer TV-programmer, filmer eller serier daglig (kilde: Interbuss Q4 – TNS Gallup).

Når du leser dette, er Telenor og Discovery sannsynligvis fremdeles ikke enige i hvor mye distribusjonen er verdt. Helt urimelig er det vel ikke av Discovery å mene at innholdet deres er mer verdt i dag enn det var i 2010, da avtalen sist ble inngått. Det er gjort store investeringer på programsiden. Markedsandelen er en annen. De sitter på flere nye sportsrettigheter og ny sportskanal. Der Discovery mener det er snakk om en kaffekopp – eller 20 millioner kroner, sier Canal Digital at det dreier seg om «flere hundre millioner». Sannsynligvis henviser Discovery til grunnpakka, mens CanalDigital kommenterer en pris fra 2017, som inkluderer full pakke med fotball og sportsrettigheter.

Vi håper partene raskt kommer til enighet. Markedet trenger ro og stabilitet etter et litt turbulente 2015.

Vi har sett nye rekordsummer for sportsrettighetene som gikk under hammeren i 2015. MTG har med herrenes håndball-EM sett rekordhøye seertall for TV3. Sport er fremdeles samlende. Det engasjerer.

Distribusjon, oppbygging av strømmeplattformer og faste abonnementsinntekter gjennom disse, blir stadig viktigere inntektskilder for kanalene. Samtidig blir TV utfordret fra andre kanaler. Både på tid brukt, og på plattformer hvor reklamen kan distribueres. Vi vet for øvrig at TV fremdeles er den kanalen som gir den mest kostnadseffektive oppmerksomheten.

Uansett: Det er helt sikker at 2016 også blir et utrolig spennende TV-år. Vi ønsker alle aktører lykke til – vi skal følge godt med!

Skrevet av: Marianne Massaiu, Broadcast Manager hos MediaCom