MediaCom vokser på videoinnhold

I arbeidet med å utnytte mulighetene levende bilder gir på tvers av plattformer, har MediaCom styrket laget med Olav Flatøy og Anne Lie-Hetland.

Publisert 2. september 2015

Olav Flatøy er ansatt som innholdsrådgiver med spesielt ansvar for levende bilder.
Hans kompetanse skal benyttes til både å gi råd om produktplassering og om innhold i videoproduksjoner for alle medieflater. Olav Flatøy startet sin karriere i Disney Channel for 12 år siden og har ledet en rekke produksjoner for TV2, TV Norge og TV3 de siste årene.

Anne Lie-Hetland er Social Media Manager med manus og produksjonskompetanse fra TV.
Anne har ansvar for optimal bruk av videoinnhold på sosiale plattformer. Hun har blant jobbet med manus på produksjoner som Hotel Caesar og Norges Grillmester.

– Videoinnhold prioriteres stadig høyere av både brukere og sosiale plattformer, og det tar både vi og annonsørene vi jobber med på alvor, sier Ruben Søgaard, administrerende direktør i MediaCom. –
Vi gir våre kunder råd om både innhold og spredning, slik at vi får helhetlige kommunikasjonsløsninger som skaper effekt. I økende grad utvikler vi også innholdskonsepter og sørger for produksjon av disse.
Ansettelsene styrker MediaCom Beyond Advertising, som har vokst betydelig siden oppstarten i 2011.

– MediaCom har de siste to årene jobbet enda mer helhetlig med innhold og kontaktpunkter med forbruker, sier Aimar Niedzwiedzki, som leder MediaCom Beyond Advertising. – Når vi nå tar en enda tydeligere posisjon på video, er det en styrke for oss å kunne jobbe tett med vår broadcastavdeling, som er Norges største og fremste fagmiljø blant byråene. Sammen med dem vil vi sørge for at nye virkemidler spiller godt sammen med eksisterende bruk av video på betalte flater og gir den effekten vi er ute etter.

Kontakt:
Ruben Søgaard – ruben.sogaard@mediacom.no – 920 37 548