Fra problematisk til programmatisk

Ingen savner å rekke innom bankfilialen før klokken 15 for å sette inn penger, ta ut penger, sjekke saldoen eller betale regninger. Derfor vil ingen komme til å savne måten vi har kjøpt digitale medier på de siste 20 årene.

Publisert 9. juni 2015

Programatic buying

Tidligere ble digitale annonser solgt slik hvert enkelt mediehus definerte det og ekspedert via manuelle prosesser på en tidkrevende og ineffektiv fremgangsmåte. Programmatiske kjøp endrer alt dette og gir oss full tilgang til det tilgjengelige varelageret og til å optimalisere underveis.

MediaCom har kjøpt digitale visninger programmatisk i fire år allerede, først og fremst på åpne børser med auksjonsbaserte systemer hvor all budgivning og kjøp skjer i sanntid. I løpet av det siste året har lukkede markedsplasser og mer private avtaler vokst frem, noe som både bidrar til generell vekst og andelsforskyvninger for programmatiske kjøp. Tilgangen til gode formater og plasseringer har aldri vært bedre enn den er nå!

I dag utgjør programmatiske kjøp 25-30 % av de digitale kjøpene vi gjør for MediaComs kunder, en andel som kommer til å vokse betydelig bare i løpet av inneværende år. Vi evner å løfte resultatene i case etter case og har annonsører som henter konverteringer gjennom programmatiske kjøp som er mer enn 70 % rimeligere enn gjennom en digital mediemiks som er optimalisert gjennom flere år.

Vi har alltid vurdert medier basert på hvilken verdi vi setter på hver visning fremfor hvilken pris mediene ønsker å ta. Dette er nå forsterket gjennom kjøpet av individuelle visninger, hvor vi byr på hver enkelt visning basert på vår egen beregning av dens merkevarebyggende og/eller salgsutløsende verdi. Med stadig bredere, dypere og ferskere data fra mediene, annonsørene og andre tilbydere blir beslutningsgrunnlaget bedre for hver dag, hver time og hver visning.

Det er nå enda mer effektivt for oss å optimalisere kampanjer på tvers av flere medier, hvor frekvensstyring på overordnet nivå, presise målgruppekjøp og automatisk prisoptimalisering er med på å kutte unødvendige visninger.

Annonsører kan ta en aktiv rolle i dette gjennom å sørge for at nødvendige målepunkter blir satt på egne nettsider, slik at hele den digitale kundereisen blir målt og verdifulle data blir forvaltet godt. Det er også nødvendig å sette seg inn i hvilke muligheter og begrensninger hver enkelt mediehus gir oss på kjøpersiden til å analysere enkeltbrukeres atferd og benytte dette til høyere presisjon og økt effekt.