Vil du løpe etter fragmenter eller tenke helhet?

I mange år har vi holdt fast ved et viktig prinsipp for oss: Ett byrå, én bunnlinje. Det betyr at vi har ulike spesialister som jobber sammen for en helhetlig forståelse, både når det gjelder oppgaven kunden har gitt oss, strategien og løsningen, og ikke minst hvordan vi måler effekt – uten småkonger som skal fylle budsjettene sine.

Publisert 27. mars 2015

12. mars fikk vi enda en bekreftelse på at våre spesialister presterer på et svært høyt nivå. Da årets shortlist i European Search Awards ble presentert, var MediaCom Norge representert med hele 12 bidrag for kunder som IKEA, Danske Bank og Babyshop. Dette betyr at vi er blant de beste i Europa på et av våre spesialistområder, samtidig som vi har vært mestvinnende i Mediestrategiprisen de siste årene. Vi mestrer balansen mellom spisskompetanse og helhet.

Jeg har aldri forstått hvorfor noen kunder velger å la egne byråer forvalte investeringene i søk, mens andre digitale investeringer ivaretas av mediebyrået. Et slikt oppsett vil veldig lett føre til at effekten som skapes krediteres to steder og muligheten til å forstå sammenhengene i hva som skaper effekt blir mindre. I MediaCom har vi gjort oss spennende erfaringer med attribution modelling som verktøy til å vurdere hvilke digitale virkemidler som indirekte eller direkte bidrar til å skape effekt og vi har flere tilsvarende prosjekter planlagt for 2015. En forutsetning for å lykkes med slike prosjekter er et helhetlig utgangspunkt.

Helhetsperspektivet er også grunnen til at MediaCom produserer stadig mer innhold for våre kunder. Enten det er aktivering av et TV-sponsorat gjennom konkurranser, utvikling av digitale bilag, tilstedeværelse i sosiale medier eller sampling av nye produkter, er vi kontinuerlig på jakt etter de mest optimale kontaktpunktene med forbruker i et helhetlig samspill. Finnes de ikke, får vi lage dem selv – med et fornuftig blikk på forholdet mellom hva det koster å lage innholdet og hva det koster å spre det.

De fire siste årene har MediaCom arbeidet med verktøy og strategier for nye måter å kjøpe digitale medier på. I år vil det være et massivt gjennombrudd for oss å kunne kjøpe stadig mer av varelageret hos norske medier gjennom plattformer som gjør oss i stand til å optimalisere løpende og ta ut de segmentene vi ønsker på en effektiv måte. Dette har vi erfaring med fra åpne børser og utenlandske tilbydere, nå kommer endelig norske mediehus på banen.

Det kunne kanskje vært fristende å starte et spesialistbyrå for denne typen digitale kjøp, men vi gjør det like helhetlig som vi pleier: Ett byrå, en bunnlinje.

God påske!